Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Sunila Oy:n tehdas- ja asuntoalueet
 
Kuvaus:

Sunila Oy:n sulfaattiselluloosatehdas siihen liittyvine asuntoalueineen rakennettiin pääosin vuosina 1936-38 Alvar Aallon laatiman suunnitelman mukaan. Meren rannassa sijaitseva tuotantorakennusten ryhmä on julkisivuiltaan osin puhtaaksi muurattua punatiiltä, osin valkeaksi rapattua. Teräsbetonirakenteet ovat osittain paljaina. Tehdasrakennuksia on laajennettu jatkuvasti, mutta alkuperäinen asu on vielä hyvin havaittavissa. Tehtaan pohjoispuolella metsäisellä rinteellä sijaitseva asuntoalue koostuu viuhkamaisesti maastonmuotoja myötäilevistä rivi- ja kerrostaloista sekä omakotialueesta. Sunilan teollisuusyhdyskunta lukeutuu kansainvälisestikin funktionalismin kauden merkittävimpiin saavutuksiin.