Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Tiutisen asuntoalue
 
Kuvaus:

Tiutisen saariyhdyskunta on syntynyt vuosisadan vaihteessa Hallan sahan ja Tiutisen laatikkotehtaan työväen asuntoalueeksi. Alue rakentui tiheäksi puukaupunkimaiseksi yhteisöksi ja vaikka suuri osa puista rakennuskantaa tuhoutui jatkosodan pommituksessa, on saari yhä säilyttänyt omaleimaisuutensa. Saaren keskellä sijaitsevat koulurakennukset vuosilta 1913 ja 1927, työväentalo vuodelta 1907 sekä vanha osuuskaupparakennus. Saaressa on myös 1790-luvun linnoituslaitteita.