Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Kotkan ortodoksinen kirkko ja kirkkopuisto
 
Kuvaus:

Kotkan ortodoksinen, Pyhälle Nikolaokselle omistettu kirkko rakennettiin 1798-1801. Valkeaksi rapattu tiilikirkko rakennettiin Ruotsinsalmen linnoituskirkoksi ja se on edustava näyte venäläisestä uusklassismista. Kirkkoa ympäröivä puistoalue periytyy niin ikään 1700-luvun lopulta.