Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Enso-Gutzeitin teollisuusalue
 
Kuvaus:

Norjalainen Hans Gutzeit perusti Kotkaan 1873 suuren höyrysahan, ns. Norjan sahan. Tältä ajalta on säilynyt kaksi norjalaisten rakentamaa puista, kaksikerroksista työväenkasarmia. Ne ovat tyypiltään ns. sivukäytävätaloja. Yhtiö perusti alueelle sulfaattiselluloosatehtaan 1907 ja osti 1912 Enson puuhiomon. Vanhempi konttorirakennus on vuodelta 1903 (K.Lindahl, V.Thomé) ja uudempi vuodelta 1937 (V.Vähäkallio). Enson Kotkan tehtaiden tuotantorakennukset ovat varsin uusia; voimapaperitehdas on vuodelta 1952 (A.Aalto).