Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Puistolan pientaloalue
 
Kuvaus:

Puistolan laaja pientaloalue on kaavoitettu 1922 (B.Brunila). Katuverkosto ja asutus myötäilevät laaksojen ja kalliokumpareiden muotoja. Alueen jakaa esplanadimainen Tammikatu. Pääosa puisesta rakennuskannasta on 1920-luvulta. Joukossa on myös edustavia 1930- ja 1940-luvun taloja.