Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Ruotsinsalmen linnoituslaitteet
 
Kuvaus:

Ruotsinsalmen merilinnoitus rakennettiin Katariina II:n käskystä samanaikaisesti siihen strategisesti liittyneen Kyminlinnan kanssa vaiheittain vuodesta 1790 vuoteen 1809. Linnoituslaitteet sijaitsevat eri puolilla Kotkan kaupunkia Kotkansaaressa, Tiutisessa sekä pikkusaarilla.