Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Haapasaaren kylä
 
Kuvaus:

Haapasaaren vanhassa luotsikylässä on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa, joka muodostaa suojaisan sataman ympärille mittakaavaltaan yhtenäisen ja tiiviin kylämiljöön. Vanhimmat saaren taloista ovat rungoltaan 1700-luvulta, pääosan ollessa viime vuosisadan puolivälin ja 1920-luvun väliseltä ajalta. Saaren pienijakoiselle maisemalle antavat oman lisänsä pihoja ja laidunmaita rajaavat kiviaidat.
-Haapasaaren puukirkko on rakennettu 1858-59 (IK). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko.
-Vanha majakka, Puokki, on rakennettu kivestä 1862. Seuraavana vuonna valmistui tulliasema, nykyinen merivartiosto.
-Haapasaaren entinen kansakoulu on vuodelta 1891.