Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kouvola
 
Kymijoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kymijoen rannassa sijaitsevan Alakylän rakennukset seurailevat joen juoksua nauhamaisena vyönä. Alueen asuinrakennukset ovat pääosin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta ja ne muodostavat eheän kyläkokonaisuuden. Rannalla sijaitsee venäläisten 1788-90 rakentama Alajärven patteri.
-Kohde kuvattu muilta osin (sillat) Elimäen yhteydessä.