Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuusankoski
 
Voikkaan teollisuusalue
 
Kuvaus:

Voikkaan puuhiomo ja paperitehdas perustettiin 1896, miltä ajalta ovat teollisuusalueen vanhimmat säilyneet tuotantorakennukset. Yhdessä uusimpien tehdasrakennusten kanssa ne muodostavat monipuolisen ja rakennuskulttuuriltaan rikkaan kokonaisuuden. Alueella on lisäksi lukuisia perinteiseen teollisuusyhdyskuntaan kuuluvia rakennuksia.
-Vanha paperitehdas rakennettiin punatiilestä 1902 (Gesellius-Lindgren-Saarinen). Tulipalo tuhosi suuren osan tehtaasta 1906 ja jäljelle jäi itäjulkisivu pyöreine kulmatorneineen.
-Vanha selluloosatehdas on rakennettu 1912-36 ja sulfiittispriitehdas 1919 (S.A.Lindqvist).
-Voikkaan vesivoimalaitos on rakennettu vanhimmilta osin 1922 (B.Federley).
-Virkamiesklubi on vuodelta 1919 (S.A.Lindqvist) ja Ruiskumestarintalo vuodelta 1918 (S.A.Lindqvist)
-Entinen pääkonttori, ns. Mestarikerho on vuodelta 1899 samoin kuin lähistöllä oleva työläiskasarmikin.
-Tehtaan vanha, punatiilinen paloasema rakennettiin 1913 (V.Thomé).
-Tehdasalueeseen liittyy Myllytien varren edustava kerrostaloalue 1950-luvun alusta (B.Liljequist-A.Helander).