Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuusankoski
 
Itä- ja Länsi-Naukion asuntoalueet
 
Kuvaus:

Itä-ja Länsi-Naukion yhtenäiset työväenasuntoalueet muodostavat yhtenäisen tyyppitaloista muodostuvan kokonaisuuden Kuusaantien molemmilla puolilla. Ne antavat edustavan kuvan itsenäisyyden ajan alkuvuosien sosiaalisesta asuntotuotannosta. Kymiyhtiö rakennutti Itä-Naukion alueen 1910-20 (B.Liljequist) ja Länsi-Naukion 1922-23 (B.Liljequist). Itä-Naukion alue täydennysrakennettiin vuoden 1983 asuntomessujen yhteydessä, jolloin se menetti alkuperäisen väljyytensä. Länsi-Naukiossa ovat alkuperäiset pihapiirit sen sijaan säilyneet.