Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuusankoski
 
Ruotsulan redutti
 
Kuvaus:

Venäläiset rakensivat 1770-luvulla maavallituksen strategisesti tärkeään Kymijoen ylityspaikkaan. Lähellä on säilynyt vanha tielinja, joka on johtanut tuolloin lauttavalkamaan. Lauttapaikan lähellä on myös I maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita.