Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhtää
 
Pyhtään kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Pyhtään kirkko ympäristöineen muodostaa arvokkaan kokonaisuuden Kymijoen läntisen päähaaran varrella. Kirkkomaisemaan liittyy keskiaikaisperäinen Turku-Viipuri -maantie.
-Pyhtään keskiaikainen, Pyhälle Henrikille omistettu kivikirkko on rakennettu 1400-luvulla. Kirkkosali on holvattu kolmilaivaiseksi. Keskilaivassa on kahdeksansakaraiset tähtiholvit, sivulaivoissa ristiholvit. Kirkon ikkunat ovat säilyneet alkuperäisessä goottilaisessa asussaan. Kirkkosalin primitiiviset kalkkimaalaukset ovat 1400-luvun jälkipuoliskolta. Kirkon asehuone muutettiin Creutz-suvun kappeliksi 1671, jolloin se katettiin muhkealla barokkikuvulla. Erillinen kellotapuli on muurattu 1820-luvulla. Kirkkoa ja tapulia ympäröivällä hautausmaalla on lukuisia vanhoja hautoja.
-Kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on vuodelta 1835. Rakennusta on jatkettu myöhemmin. Puistomaista pihamaata rajaa vanha aittarivi.
-Kymijoen ylittävä teräsbetonisilta on vuodelta 1923.