Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhtää
 
Kaunissaari
 
Kuvaus:

Kaunissaaren saaristokylä on kasvanut kolmesta kantatilasta (Tyni,Jaakkola, Korppas) Suurlahden ja Pienlahden satamapaikkojen läheisyyteen, saaren eteläosaan. Talojen halkomisen kautta tiivistyneen kyläasutuksen ominaispiirteitä ovat olleet aidatut tontit ja puutarhat kujineen ja lukuisat laiturit, venevajat ja ranta-aitat. Rakennuskannan vanhinta osaa edustavat 1800-luvulta peräisin olevat talot. Kylää on jatkuvasti täydennetty perinteistä mittakaavaa käyttäen. Saaren pohjoispäässä sijaitseva loisto on 1880-luvulta.