Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Valkeala
 
Selänpään kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Selänpään kylä sijaitsee Toisen Salpausselän kumpuilevassa maastossa muodostaen vanhoine kyläkeskuksineen, tiestöineen ja peltoaukeineen tasapainoisen kokonaisuuden. Selänpään vanha kansakoulu on vuodelta 1902. Rautatieasema on rakennettu vuosina 1888 ja 1899. Sen ympäristössä on säilynyt lukuisia samalta ajalta olevia asuin- ja ulkorakennuksia.