Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Valkeala
 
Vanha-Kimmon rakennusryhmä
 
Kuvaus:

Vanha-Kimmon talonpoikainen rakennusryhmä lukuisine aittoineen muodostaa kansatieteellisesti arvokkaan kokonaisuuden.