Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hamina
 
Summan tehtaat ja asuntoalue
 
Kuvaus:

Summan paperitehdas on rakennettu1953-55 Alvar Aallon laatiman kokonaissuunnitelman mukaan. Punatiiliset tuotantorakennukset sijaitsevat merenrannassa. Viereisellä Petkeleen pientaloalueella on kahdeksantoista toisiinsa aidalla liitetty yhden ja kahden perheen taloa. Kokonaisuuteen liittyvät Aallon suunnittelemat huoltorakennus, Petkelvuoren toisella puolen sijaitsevat kolme virkailijarakennusta sekä tehtaasta kolme kilometriä pohjoiseen sijaitseva pumppuasema.