Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hamina
 
Myllykylän myllymaisema (Sahakoski)
 
Kuvaus:

Vehkajoen Sahakoski on ollut huomattava myllypaikka jo 1600-luvulla. Nykyinen mylly- ja saharakennus on rakennettu 1919 ja korotettu 1930-luvulla. Koskimaisemaan liittyvät myös Heimolan tilan rakennusryhmä sekä Myllykylän kartanopuisto. Itse kartano paloi 1960-luvulla.