Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hamina
 
Salmen silta
 
Kuvaus:

Vehkalahden ja Haminan välisen salmen ylittää Salmen kaksiaukkoinen kivisilta, joka on vuodelta 1904. Tästä hieman itään sijaitsee samoin kuntien rajalla toinen museosilta, 1949 valmistunut Mullinkosken esijännitetty palkkisilta.