Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hamina
 
Kuorsalon kylä
 
Kuvaus:

Kuorsalon kylässä on ollut pysyvää asutusta jo keskiajalla. Tämä varhaisin asutus on sijainnut Vanhankylänlahden ympärillä, jossa on vielä kaksi vanhaa aittaa sekä arvokasta pienmaisemaa, erityisesti vanhan hautausmaan tienoilla. Nykyinen kyläasutus on keskittynyt Vekanlahden ympärille ja saaren pohjoisille rannoille. Pienempi taloryhmittymä on lounaisrannan Leerviikissä. Kylän puiset asuinrakennukset ovat valtaosin 1800-luvulta.
-Kapteen Siparin empiretyylinen puinen päärakennus on kylän vanhimpia taloja.
-Vekanlahden rannassa sijaitseva kyläkoulu on 1800-luvun lopulta.
-Mäntylän huvilaan liittyy muistoja Kuorsaloa kuvanneista Magnus Enckellistä ja Verner Thomésta.