Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Virolahti
 
Suuri Rantatie ja Pyterlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Keskiaikaisperäinen, Turun ja Viipurin välinen Suuri Rantatie on säilyttänyt Virolahden alueella pääosin perinteisen linjauksensa. Se on muodostettu museotieksi Vehkalahden Tallimäen ja Virolahden Virojoen kylän väliseltä osaltaan. Tiemaisemaan liittyy kiinteästi Pyterlahden kylän monipuolinen rakennuskanta.
-Lounais-Karjalan kansalaisopiston vanhempi rakennus on rakennettu 1873 poikakansakouluksi. Uudempi rakennus, ns. emäntäkoulu on vuodelta 1898.
-Pyterlahden hovin päärakennus on nykyasultaan pääosin vuodelta 1870. Puistomaiseen pihapiiriin liittyy vanhoja talousrakennuksia.
-Virolahden kotiseutumuseo toimii rakennuksessa, joka on rakennettu 1872 (F.Odenwall) tyttökansakouluksi.