Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Virolahti
 
Virolahden rannan graniittilouhokset
 
Kuvaus:

Virolahti lukeutuu maamme merkittävimpiin historiallisiin kivilouhimoalueisiin. Graniitin louhinta on alkanut laajemmassa mitassa jo 1700-luvulla ja erityisen aktiivista kautta oli 1800-luvun alkupuoli, jolloin täältä vietiin runsaasti graniittia Pietarin rakentamiseen. Pyterlahden Heponiemen louhokselta vietiin Pietariin mm. Iisakin kirkon pylväät sekä Aleksanteri I.n muistomerkin monoliittinen pylväs. Louhoksia on Virolahdella kaikkiaan yli 70. Heponiemen lisäksi huomattavia louhosalueita ovat mm. Hailniemi ja Hämeenkylä.