Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Virolahti
 
Harjun maatalousoppilaitos ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Harjun maatalousoppilaitos on aloittanut toimintansa vanhan lahjoitusmaatilan, myöhemmän kartanon tiloissa 1889. Hyvin hoidetun alueen rakennuskanta on erittäin korkeatasoista ja monipuolista ja se muodostaa yhdessä puistoistutusten ja ympäröivien peltoaukeiden kanssa arvokkaan maisemakokonaisuuden. Ravijoen länsirantaa reunustavat vaikuttavasti Salpalinjan panssariesteet. Mainittakoon, että Emil von Qvanten sepitti 1842 Harjussa runon Suomis Sång.
-Kartanon puinen, valkeaksi rapattu päärakennus on vuodelta 1816, ulkoasun ollessa 1840-luvulta ja vuodelta 1858, jolloin valmistuivat matalat siivet.
-Oppilasasuntolat Jussila ja Puskala, entinen meijeri Karjamaja, puuverstas, asuinrakennus Välitalo ja navetta ovat vuodelta 1889. Kaksi asuinrakennusta on vuosilta 1891 ja 1892 (A.Sjöström). Hevostalli ja konttori rakennettiin 1893, tavara-aitta 1894 ja viljamakasiini 1896 (A.Sjöström).
-Jugend-tyylinen luokkarakennus on vuodelta 1906 (K.Hård af Segerstad).
-Kolmikerroksinen oppilas- ja ruokalarakennus on vuodelta 1954 (1939, J.Peltonen).
-Harjun maisemakokonaisuuteen liittyy kiinteästi Käverin vanhan kantatilan perinteinen päärakennus.
-Keskiaikaisperäinen Turku-Viipuri -maantie johtaa läpi alueen.