Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Enontekiö
 
Pöyrisjärven kesäkylä
 
Kuvaus:

Pöyrisjärven eteläpuolella, Kenttä- ja Yli-Lompolon puuttomalla rannalla sijaitsee vanha lappalaisten kesäkylä, joka muodostaa harmaantuneine rakennuksineen yhtenäisen kokonaisuuden. Vanhin taloista on viime vuosisadan lopulta, useimmat 1900-luvun alkupuoliskolta.