Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Inari
 
Ivalojoen kulta-alue
 
Kuvaus:

Ivalojoen kultavarat löydettiin 1868 ja laajamittainen kullankaivuu alkoi alueella vuosikymmenen lopulla. Kultalan päärakennus ja joukko talousrakennuksia on säilynyt tältä suomalaisen kultakuumeen varhaiskaudelta. Kultalan päärakennus ja leipomo on korjattu 1968. Raunioina ovat vanha asuinrakennus ja kapakka. Ympäristössä on runsaasti kämppien raunioita ja kullanhuuhdonnan jälkiä. Ivalojoen ja siihen laskevien pienempien jokien varsilla on runsaasti jälkiä varhaisesta kullankaivuusta. Lapin Kultala-säätiö on kunnostanut mm. Ritakosken kultayhdyskunnan, Pahaojan kämpän sekä Mobergin kämpät.