Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Inari
 
Angelin kylä
 
Kuvaus:

Angelin kylä sijaitsee Inarinjokivarressa Norjan rajan tuntumassa. Tämän saamelaiskylän rakennuskanta on vanhimmilta osin viime vuosisadan puolelta.