Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Inari
 
Petsikkotunturin erotuspaikka
 
Kuvaus:

Utsjoen maantien itäpuolisella puuttomalla tunturialueella sijaitsee Petsikon vanha poroerotuspaikka, jolle on rakennettu suuri porokaarre sekä useita kämppiä.