Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Inari
 
Nellimin kylä
 
Kuvaus:

Kirkkoniemeen johtavan tien varressa, Inarinjärven koillisrannalla sijaitseva Nellimin (Njellim) kylä. Sotien jälkeen kylään sijoittui koltta-asutusta. Kylän tuntumassa on suuri uittoränni 1950-luvulta.