Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemi
 
Kemin kirkko ympäristöineen ja kortteli 107, Sauvosaari
 
Kuvaus:

Kemin kaupunki perustettiin 1869 ja samana vuonna vahvistettiin kaupungin ruutuasemakaava (L.I.Lindqvist), joka perustui leveisiin puistokatuihin ja tonttien välisiin palokujiin. Tästä vanhasta kaupunkirakenteesta antaa parhaan kuvan kortteli 107, jossa tosin osa rakennuskannasta on uusiutunut. Useimmat puurakennukset ovat 1870-luvulta. Tiilinen, alkuaan jauhomakasiiniksi rakennettu "Leipätehdas" on vuodelta 1897. Korttelin 107 kokonaisuuteen liittyy Sauvosaarenkatu 18:ssa rikasmuotoinen Junneliuksen talo, joka on vuosisadan vaihteesta.
-Kemin kivikirkko on rakennettu 1902-03 (J.Stenbäck). Tiilinen, vaaleaksi rapattu kirkko on muodoltaan pitkäkirkko, johon liittyy epäsymmetrisesti korkea torni.
-Kirkkomaisemaan liityvät Kemin edustavat koulurakennukset, entinen Kemin lukio vuodelta 1930 (RakH) ja Sauvosaaren koulu vuodelta 1936 (T.Salervo).
-Meripuistossa on ulkomuseoalueen vieressä koristeellinen Puistopaviljonki 1890-luvulta (W.Wilenius). Kemin museon ulkomuseoalueelle on siirretty Rautaniemen puinen, 1849 rakennettu asuinrakennus. Alueella on lisäksi kymmenisen vanhaa aittaa.
-Kauppakadun päässä on entisten tullimakasiinin, tullikamarin ja satamatoimiston muodostama arvokas kokonaisuus. Puinen tullimakasiini on vuodelta 1874 ja kivinen tullikamari vuodelta 1912 (V.Thomé). Satamatoimisto on viime vuosisadan lopulta.