Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemi
 
Veitsiluoto Oy:n konttori ja työväenasunnot
 
Kuvaus:

Vuonna 1920 perustetun Veitsiluoto Oy:n vanhin rakennuskanta on pääosin yhtiön perustamisen ajoilta. Funktionalistinen konttorirakennus on rakennettu 1936 ja laajennettu 1947. Tehdaslaitosten vieressä on yhtenäinen 1920- ja 30-luvuilla rakennettu työväenasuntoalue.