Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemi
 
Kemi Oy:n Karihaaran teollisuusympäristö
 
Kuvaus:

Karihaaran höyrysaha perustettiin 1874. Vuonna 1893 perustetun Kemi Oy:n Karihaaran tehtaiden rakennuskanta on pääosin vuosilta 1916-40. Puinen, yksikerroksinen konttorirakennus on vuodelta 1917, klassitsinen, kivirakenteinen pääkonttori vuodelta 1936 (W.G.Palmqvist), ent. terveystalo vuodelta 1906 sekä johtajan asunto ja klubirakennus vuodelta 1921 (B.Federley). Yhtenäisiä työväenasuntoalueita on säilynyt 1900-luvun alusta ja 1930-luvulta.