Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemijärvi
 
Puikkolan talot, Isokylä
 
Kuvaus:

Isokylän koillispuolella sijaitsevat Puikkolan talot muodostavat komean ryhmän pienellä mäenkumpareella. Perinteistä peräpohjalaista rakennuskulttuuria edustavat Pajarin suuri, 1859 rakennettu päärakennus ja Pekkalan 1893 rakennettu päärakennus. Molempien pihapiireihin liittyy vanhoja talousrakennuksia.