Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemijärvi
 
Javaruksen kylä
 
Kuvaus:

Javarusjärven jaSuopankijärven välisellä kannaksella sijaitseva Javaruksen kylä on säilyttänyt eheän rakenteensa. Vanhaa, vuosisadan alkupuolen rakennuskantaa on mm. Rantalan ja Vanhan tiloilla. Javaruksen entinen kyläkoulu on vuodelta 1928.