Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemijärvi
 
Juujärven kylä
 
Kuvaus:

Kemijoen länsirannan niemelle tiiviiksi ryhmäksi rakentunut kylä edustaa jokivarren vanhaa talonpoikaista rakennuskulttuuria. Varsinkin kylän keskiosa on hyvin säilynyt. Rantapellot ja niityt kylän ympärillä ovat arvokas osa kulttuurimaisemaa. Perinteistä rakennuskantaa on mm. heimolan, Mäkiniemen, Heikkilän ja Ylijujärven tiloilla. Näistä viimeksi mainittu on kylän vanhimpia; sen päärakennus on vuodelta 1888. Juujärven vanha koulurakennus on vuodelta 1929.