Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Keminmaa
 
Kemijoen ranta-asutus
 
Kuvaus:

Kemijoen ranta-asutus kehystää leveänä vuona virtaavaa jokea. Jokivartta pitkin kulkevat vanhat maantiet, joiden varsilla on luoteisrannalla Liedakkalan kylän asutus ja Ala-Paakkolan kylä siihen liityvine Maulan, Koroiskylän, Ilmolan ja Hirmulan kyläasutuksineen.
-Ala-Paakkolassa on useita kymmeniä komeita talonpoikaistaloja. Vanhimmat peräpohjalaistyyliset talot ovat 1700-luvulta useimpien ollessa 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta.
-Maulan kylässä on perinteistä rakennuskantaa mm. Rantamaulan, Keskimaulan, Ylimaulan ja Mäkimaulan talot.
-Liedakkalan nuorisoseurantalo on vuodelta 1920 (S.Setälä).