Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kittilä
 
Lonnakon kylä
 
Kuvaus:

Lonnakon pieni kylä sijaitsee Ounasjoen länsirannalla Kittilän kirkonkylän pohjoispuolella. Kolme taloa käsittävä kylä on hyvin säilynyt esimerkki perinteisestä joenvarsiasutuksesta. Päärakennuksista vanhin, Harju, on 1800-luvun keskivaiheilta. Koskelan päärakennus on 1870-luvulta ja Lonnakon vuodelta 1918. Kylään ei johda tietä.