Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kittilä
 
Könkään kylä
 
Kuvaus:

Könkään kylä sijaitsee Ounasjoen varrella sen molemmilla rannoilla. Maantien vartta seuraileva asutus, jokivarren pellot ja tulvaniityt muodostavat komean maatalousmaiseman etenkin joen länsipuolella Keskikylässä, missä tie muuttuu kylänraitiksi. Perinteistä rakennustapaa edustavat Penikkamaan, Ylijokelan, Könkään, Palolan ja Jokelan talot. Viimeksi mainittu on merkittävä myös seudun laestadiolaistradition kannalta.