Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kittilä
 
Tepaston kylä
 
Kuvaus:

Ounasjoen länsirannalla sijaitseva Tepaston kylä on saanut uudisasutuksensa 1731. Kylän vanhimmat päärakennukset ovat joen rantatörmän ja kylätien varrella. Useat pihapiirit ovat täydentyneet uudisrakennuksilla.