Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kittilä
 
Koivarovan mylly, Rauhala
 
Kuvaus:

Koivarovan tilan mylly on hirsinen, lautakattoinen jalkamylly, jossa siipiratas pyörii myllyn alla. Myllyn sijainti maailman pohjoisimmalla viljanviljelysalueella korostaa sen arvoa. Myllyn pato, vesiränni ja laitteisto on kunnostettu.