Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kittilä
 
Taatsinjärven maisema
 
Kuvaus:

Kapea, kallioseinämäinen Taatsinjärvi on saamelaisten seitapaikoista tunnetuimpia. Itse Taatsin seita on korkea kivipaasi, jonka laella on aiemmin ollut päänä kivi. Lähellä on lähes pystysuora kallioseinämä Taatsinkirkko, johon liittyy niin ikään palvontaperinteitä.