Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kittilä
 
Kelontekemän kylä
 
Kuvaus:

Syrjäinen Kelontekemän kylä säilyi viime sotien tuhoilta. Samannimisen järven rannalla viljelysten ympäröiminä sijaitsevat rakennukset ovat pääosin viime vuosisadan lopulta ja tämän vuosisadan alusta. Oman kokonaisuutensa muodostava Vuollin kylän rakennusryhmä järven eteläpäässä liittyy Kelontekemän kulttuurimaisemaan.