Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kittilä
 
Molkojärven kylä
 
Kuvaus:

Molkojärven länsirannalla sijaitsevan Molkojärven kylän rakennukset ovat vaaran rinteitä nousevien viljelysten ympäröiminä. Kylän vanha rakennuskanta on pääosin ajalta 1860-1910.