Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kolari
 
Kolarin kirkonseutu
 
Kuvaus:

Muonionjoen ja sen sivuhaaran jakamassa Kolarinsaaressa sijaitsee Kolarin vanha keskus. Entinen markkinakenttä on saaren eteläpäässä lähellä vanhaa kirkkoa. Kolarin vanha puukirkko on rakennettu1818-19 (IK). Muodoltaan se on lähes kuutiomainen ja sen telttakatto päättyy nelikulmaiseen lanterniiniin. Runkohuoneeseen liittyvät vastakkaisilla sivuilla tätä matalammat eteinen ja sakaristo. Erillinen kellotapuli on samalta ajalta.