Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Muonio
 
Keimiöniemen kalakentät majoineen
 
Kuvaus:

Jerisjärven pohjoispäässä Keimiöniemen kalakentällä on toistakymmentä pientä, hirsistä kalapirttiä edelleen sesonkikalastuksen käytössä. Pirteistä vanhimmat ovat 1700-luvulta. Alueen merkitystä korostaa sen yhä jatkuva käyttö. Keimiöniemen itärannalla sijainnut vanhin kalamaja paloi 1990. Tämän ns. Hurulan pirtin seinää koristi mm. Giuseppe Acerbin puumerkki vuodelta 1799. Niemen eteläosassa on Keimiöniemen talo monine rakennuksineen.