Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Muonio
 
Toras-Siepin kylä
 
Kuvaus:

Pallastunturien maisemassa, tunturilakien lounaispuoellla on pieni Toras-Siepin järvenrantakylä. Kylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa mm. Siepin, Kotakorven ja Koskenniemen tiloilla.