Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hirvensalmi
 
Kissakoski
 
Kuvaus:

Kissakosken kanavaa ryhdyttiin rakentamaan 1831 ja työt jatkuivat aina vuoteen 1854. Vuonna 1909 sen partaalle alettiin rakentamaan paperitehdasta, jonka hirsinen tehdasrakennus kuitenkin paloi 1920. Tuotanto jatkui palon jälkeen hiokkeen valmistuksena ja uusi tehdas rakennettiin tiilestä. Vesivoimala on vuodelta 1932. Lukuisia rakennuksia käsittävästä teollisuusyhdyskunnasta on jäljellä työväenasuntoalue sekä lisäksi kaksi huvilaa ja kaksi työväen asuintaloa ulkorakennuksineen 1910-luvulta (W. Aspelin). Kissakosken koulu on vuodelta 1916.