Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Muonio
 
Ylimuonion kylä
 
Kuvaus:

Muonionjokivarressa sijaitseva Ylimuonion kylä on säilyttänyt perinteisen asemansa joen avarassa kulttuurimaisemassa, joka jatkuu yhtenäisenä Muonion kirkonkylään saakka. Kylän vanha rakennuskanta sijaitsee raitin varrella uuden tien eteläpuolella. Rajakylän luonnetta korostavat entisen tulliaseman rakennukset 1930-luvulta.