Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pelkosenniemi
 
Kairalan kylä
 
Kuvaus:

Kitisen varrella sijaitsevassa Kairalan kylässä on säilynyt muutamia perinteisiä peräpohjalaistaloja. Kylä on saanut pysyvän asutuksensa 1600-luvun lopulla. Lapin sodassa itärannan rakennukset poltettiin, mutta länsirannan vanhat rakennukset säästyivät. Kylän kymmenistä vanhoista taloista jotkut ovat 1800-luvun puolelta, useimmat 1900-luvun alkupuolelta.