Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pelkosenniemi
 
Luiron kylä
 
Kuvaus:

Luirojokivarressa sijaitseva Luiro on tyypillinen Sompion Lapin peräpohjalaiskylä. Se on saanut kiinteän asutuksensa 1600-luvulla. Kylän rakennukset ovat ryhmittyneet nauhamaisesti joen länsirannalle. Harvaan rakennettu kylä säilyi sodan tuhoilta, mutta uudisrakentaminen on haavoittanut arvokasta kyläkuvaa.