Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pelkosenniemi
 
Arvospuolen kylä
 
Kuvaus:

Kemijoen itärannalla sijaitseva Arvospuolen kylä muodostaa ympäröivine rantapeltoineen ja niittyineen arvokkaan kulttuurimaiseman. Vanhaa rakennuskantaa on säilynyt mm. Rompsin, Puistolan ja Arvolan tiloilla. Viimeksi mainittu rakennusryhmä sijaitsee hallitsevasti kyläkumpareen korkeimmalla kohdalla. Sen päärakennus on vuodelta 1855.