Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pello
 
Ratasjärven kylä
 
Kuvaus:

Tornionjokeen laskevan Ratasjärven kaakkoispääsä sijaitsee samanniminen kylä, jonka rakennukset muodostavat rantaviljelmineen tasapainoisen kokonaisuuden. Vanhapihan, Juuson ja Rastin tilakeskukset ovat perinteiseen tapaan rakennettuja.